Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Paintings In Yellow

Lời Bài Hát Paintings In Yellow

Lời Bài Hát Paintings In Yellow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Paintings In Yellow:

(cretu – cretu/hirschburger)

I see a shining ocean
I see a sky so blue
I see a world in motion
Can you see this too?

A little piece is dyin
A little piece in you
Why don’t you understand
Life is in your hands
See the dream i have

Paintings in yellow
Keep shinin in my mind
Don’t know why
I just don’t know why you’re blind
Paintings in yellow
Keep shinin in my heart
Don’t know how
But i try to make you see

I feel a warm wind blowin
I feel the sun and rain
I feel the beauty we live in
Do you feel the same?

For the love that i’m feelin
I rely and i count on you
Why don’t you understand
The world is in your hands
Can you hear me call

Paintings in yellow
Keep shinin in my mind
Don’t know why
I just don’t know why you’re blind
Paintings in yellow
Keep shinin in my heart
Don’t know how
But i try to make you see

Hear me – feel me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất