Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

Pain

Lời Bài Hát Pain

Lời Bài Hát Pain


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pain:

I feel your pain
Almost lost it all
You are all the same
The wounded bleed to death
Tarnish my name
You deserve nothing at all…
You knew that life was a game…
You deserve nothing at all…
You must endure your own PAIN!
Life in the dark without a light
Hollow empty
Let’s get it right
You deserve nothing at all…
You knew that life was a game…
You deserve nothing at all…
Red dress serpent…
Just stop it..
Just stop it…
Red dress serpent and you’ll stay here!
You deserve nothing at all…
You knew that life was a game…
You deserve nothing at all…
YOU MUST ENDURE YOUR OWN PAIN!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất