Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

One More Suicide

Lời Bài Hát One More Suicide

Lời Bài Hát One More Suicide


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát One More Suicide:

Christopher O’ Malley
went out on a bridge
Down in Chehalis
And clutching his bible
and a letter from her
Fell into the river
Pity no one was there
No angels in the air
And the morning paper ran
One more suicide

His mama stayed by
the river side
Down in Chehalis
And clutching her bible
and a letter from him
Fell into crying
Pity no one was there
No angels in the air
And the morning paper ran
One more suicide

Pity no one was there
No angels in the air
And the morning paper ran
One more suicide
One more suicide
One more suicide

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất