Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

One More Rainy Day

Lời Bài Hát One More Rainy Day

Lời Bài Hát One More Rainy Day


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát One More Rainy Day:

Changes, visible changes
Sky looking so forlorn
It looks like the world’s been born
On one more rainy day

Trying to see the sunlight
My heart’s crying out loud
I try to see through the clouds
On one more rainy day

One more rainy day
Once again my mind is grey
This is what a rainy day can do
One more rainy day
One more rainy day

Sun starts shining on through
New day a day with you
It’s strange what sun can do
On one more rainy day

One more rainy day
Once again my mind is grey
This is what a rainy day can do
One more rainy day
One more rainy day

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất