Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Once I Had A Love

Lời Bài Hát Once I Had A Love

Lời Bài Hát Once I Had A Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Once I Had A Love:

Same lyrics as "heart of glass" with the exception of the first line:
Once i had a love and it was a gas, soon turned out to be a thing of the past

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất