Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

On Your Radio

Lời Bài Hát On Your Radio

Lời Bài Hát On Your Radio


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát On Your Radio:

Ex-friends, ex-lovers and enemies
I’ve got your case in front of me today
All sewn up
Ex-bosses you never let me be
I got your names and your numbers filed away
I’ve grown up
See me
Hear me
Don’t you know you can’t get near me
You can only hope to hear me on your radio
On your radio
You’re gonna hear me on your radio.

Ex-teachers still coming through to me
Tough kids don’t stop trying to kick me to the ground
I don’t care
Go on just do what you do to me
You look so sick when you’re pushing me around
You’re nowhere

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất