Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

On My Own (not Worth Asking)

Lời Bài Hát On My Own (not Worth Asking)

Lời Bài Hát On My Own (not Worth Asking)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát On My Own (not Worth Asking):

Not worth asking, who i’m supposed to be
Not worth saying, seems i’m free
Not worth reaching, to anyone at all
Not worth reaching out to stop this fall
I’m on my own
Yeah, i’m on my own
Not worth being, i might already be
I just want someone to reach for me
Not worth sinkin’, it’s not worth diggin’ down
I’ve been here before, and hate what i’ve found
It’s too late, too late
I’m on my own, i’m on my own
I’ve gotta go so far away
It’s too late, too late
I’m on my own, i’m on my own
I’ve gotta go so far away, so far away
Not worth asking, who i’m supposed to be
Not worth saying something, seems i’m free
Not worth reaching to anyone at all
Not worth reaching out, i’ll stop this fall
But i like you just the same
You’ve got to know some how
That i’m the one to blame
We’ve come so far along
To end this destiny
You’ve got to know somehow
That it’s too late, too late
I’m on my own, i’m on my own
I’ve gotta go so far away
Yeah, it’s too late, too late
I’m on my own, i’m on my own
I’ve gotta go so far away, so far away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất