Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Nothing You Do, Nothing You Say

Lời Bài Hát Nothing You Do, Nothing You Say

Lời Bài Hát Nothing You Do, Nothing You Say


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Nothing You Do, Nothing You Say:

(s.fox/j.durno)

I think it’s time for you to make a decision
I think it’s time for you to get it straight what’s right
And left alone with your own intuition
You find the flame we had never burned so bright

With a little more time
We could shed more light
And when it all comes down
Nothing stays the same

Nothing you do
Will make it better
Nothing you say
Will change my mind
And in my heart you’ll stay forever
Cos’
Nothing stays the same
(nothing you do, nothing you say)

When one door closes
Another door opens
It’s not the first time this heart’s been broke in two
And left alone with my own indecision
My thoughts are empty but my heart is full of you

With a little more faith
(with a little more faith we could share more trust)
We could share more trust
(this pain inside it hurts too much)
And when it all comes down
Nothing stays the same

Just look me in the heart
You’ll see my eyes don’t lie
There’s no future for our love
And someday you’ll understand why
It has to be this way
So we’ll keep this moment as keep sake
’till the day we die

With a little more time
(with a little more time we could shed more light)
We could shed more light
(and when you’re gone and out of sight)
And when it all comes down
Nothing stays the same

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất