Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Night People

Lời Bài Hát Night People

Lời Bài Hát Night People


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Night People:

(alan toussaint)
Night people, hanging out
Looking at each other waiting for something to happen
Night people, hanging out
Looking at each other
Waiting for soemthing to happen

While the day world is sleeping
Night people are creeping, hanging out
Looking at each other
When the day world stops moving
Night people start grooving, hanging out
Looking at each other
When the day bees stop buzzing
Night people start coming, hanging out
Waiting for something to happen
Night people , hanging out
Looking at each other
Waiting for something to happen

You don’t get one thing
Without the other
We got to keep the world alive
If everybody went to sleep
At the same time,
How’d we keep the world alive

In a word we got the night people,
Night people, hanging out
Looking at each other
Waiting for something to happen

Got to see who is with you
Who is with me, who is with who, we’re hanging out
Looking at each other
Got to see whatcha wearing, whatcha got
Whatcha sharing , hanging out
Waiting for something to happen

As the day world goes by
Night people doing fine, hanging out
Looking at each other
When the day world starts humping
Night people start pumping, hanging out
Waiting for something to happen
Night people hanging out
Looking at each other
Waiting for soemthing to happen
Night people, hanging out
Looking at each other
Waiting for something to happen
Night people grooving , hanging out
Night people grooving
Night people grooving
Night people grooving
Night people grooving
Night people grooving

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất