Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Mystery Song #1

Lời Bài Hát Mystery Song #1

Lời Bài Hát Mystery Song #1


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mystery Song #1:

Baby i can’t make it straight
My boots got stuck and i can’t wait
You’re the one who’s got no tongue
Look and see which way it’s run
Man alive, i can’t drive my too big cares away
Obituaries i seen right through
Brochures of the times we knew
Taxes on the days we spent
Repossessed and named and chained
Man alive, i can’t drive my too big cares away
Accusations, suspects named
Battered husbands, cousins blamed
Holdin up your trophy bones
Sticks and stones and lesser knowns
Man alive, i can’t drive my too big cares away
And all your hopes can be derailed
Low salt (?) in the seas you sailed
No dreams in the night you lie
All the stars stripped from the sky
Man alive, i can’t drive my too big cares away
Man alive, i can’t drive my too big cares away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất