Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

My Romance

Lời Bài Hát My Romance

Lời Bài Hát My Romance


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Romance:

My romance doesn’t need to have a moon in the sky
My romance doesn’t need a blue lagoon standing by
No month of may
No shining star
No hideaway
No soft guitar

My romance doesn’t need a castle rising in spain
Nor a dance to a constantly surprising refrain
Wide awake i can make my most fantastic dreams come true
’cause my romance doesn’t need a thing but you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất