Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

My Baby

Lời Bài Hát My Baby

Lời Bài Hát My Baby


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Baby:

My baby gives me satisfaction
My baby gives me all his love
Let’s me know I’m his main attraction
No one else is gonna feel his touch
I love the way he drives me crazy
From now on, I’m gonna love my baby

My Baby is a full-time lover
My Baby is a full-grown man
Makes me feel like a natural woman
I know he’s the only one who can
Rocks my world and I don’t mean maybe
From now on I’m gonna love my baby

No one can take me away from my baby
I’m holding on to Heaven in his arms

No one can take me away from my baby
I’m holding on to Heaven in his arms

My baby is a rolling thunder
My baby is a southbound train
His love is like a long, hot Summer
Calms me down like a cool, cool rain
His sweet wonderful ways amaze me
It’s no wonder why I love my baby

I love my baby
love my baby
love my baby

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất