Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

Mosquitoes

Lời Bài Hát Mosquitoes

Lời Bài Hát Mosquitoes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mosquitoes:

I am the mosquito sacrifice
I hate mosquitoes ‘cos they like to bite me
I hate mosquitoes ‘cos they buzz terribly
I hate mosquitoes ‘cos they like to bite me
I hate mosquitoes ‘cos they buzz terribly

Here comes mosquitoes from a damp green japanese garden
I resist them with an incense coil
Slap at mosquitoes lash them it’s my revenge
Inflict punishment upon them now!

I hate, i hate, i hate mosquitoes so much
I hate, i hate, i hate mosquitoes
I hate, i hate, i hate mosquitoes so much
I hate, i hate, i hate mosquitoes

I hate mosquitoes ‘cos they like to bite me
I hate mosquitoes ‘cos they buzz terribly
I hate mosquitoes ‘cos they like to bite me
I hate mosquitoes ‘cos they buzz terribly

Here comes mosquitoes from a damp green japanese garden
I resist them with an incense coil
I am suffering from the itchy scratchy hell
They sniped at me before my nose

I hate, i hate, i hate mosquitoes so much
I hate, i hate, i hate mosquitoes
I hate, i hate, i hate mosquitoes so much
I hate, i hate, i hate mosquitoes

I hate, i hate, i hate mosquitoes so much
I hate, i hate, i hate mosquitoes
I hate, i hate, i hate mosquitoes so much
I hate, i hate, i hate mosquitoes

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất