Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

Morning Train

Lời Bài Hát Morning Train

Lời Bài Hát Morning Train


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Morning Train:

I’m goin’ home on the morning train
I’m goin’ home on the morning train
I’m goin’ home on the morning train
If you don’t see me you can hear me singing
All my sins been taken away, taken away.

Sister mary wore three links of chain
Sister mary wore three links of chain
Sister mary wore three links of chain
On each link was my jesus name
All my sins been taken away, taken away.

I’m on my way to the freedom land
I’m on my way to the freedom land
I’m on my way to the freedom land
Lord god almighty hold my hand
All my sins been taken away, taken away.

Well i don’t know but i been told
Streets in heaven paved in gold.
Keep your hand on that plow, hold on.
Hold on, hold on, keep your hand on that plow, hold on.

The devil he has a slippery shoe
And if you don’t watch out he’ll slip it on you
Keep your hand on that plow, hold on.
Hold on, hold on, keep your hand on that plow, hold on.

I’m goin’ home on the morning train
I’m goin’ home on the morning train
I’m goin’ home on the morning train
If you don’t see me you can hear me singing
All my sins been taken away, taken away.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất