Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Miss Chatelaine

Lời Bài Hát Miss Chatelaine

Lời Bài Hát Miss Chatelaine


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Miss Chatelaine:

(kd lang/ben mink)

Just a kiss just a kiss
I have lived just for this
I can’t explain why i’ve become
Miss chatelaine

Just a smile just a smile
Hold me captive just a while
I can’t explain why i’ve become
Miss chatelaine

Every time your eyes meet mine
Clouds of qualm
Burst into sunshine

Just a sigh just a sigh
Words my love just reply
I can’t explain why i’ve become
Miss chatelaine
Miss chatelaine

Zing!!!

Just a smile just a smile
Hold me captive just a while
I can’t explain why i’ve become
Miss chatelaine

Every time your eyes meet mine
Clouds of qualm
Burst into sunshine

Just a kiss just a kiss
I have lived just for this
I can’t explain why i’ve become
Miss chatelaine

Miss chatelaine
Miss chatelaine
Miss chatelaine
Miss chatelaine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất