Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Merry Christmas Baby (baxter, Moore)

Lời Bài Hát Merry Christmas Baby (baxter, Moore)

Lời Bài Hát Merry Christmas Baby (baxter, Moore)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Merry Christmas Baby (baxter, Moore):

Bring it down, band!
Now , i just came here tonight to say
I just wanna say …
I just wanna say …

Merry christmas baby, you surely treat me nice
Merry christmas baby, you surely treat me nice
I feel just like i’m living in paradise

Now listen
Now you see, i feel real good tonight
And i got music on the radio
And i feel good tonight
And i got music on the radio
And i feel just like i wanna kiss you
Underneath my mistle-toe

But now listen
Santa came down chimney, half past three
With lots of nice little presents for my baby and me
Merry christmas baby, you surely treat me nice
And i feel like i’m living, just living in paradise
Come on boys

Well now
Santa came down chimney, half past three
With lots of nice little presents for my baby and me
Merry christmas baby, you surely treat me nice
And i feel like i’m living, just living in paradise

And i just came down to say … merry christmas baby
I just wanna say … merry christmas baby
I just wanna say … merry christmas baby
I just wanna say … merry christmas baby
And happy new year too
Oh yeah
Play it boys go !
Merry christmas, happy new year

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất