Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Mercy Mercy

Lời Bài Hát Mercy Mercy

Lời Bài Hát Mercy Mercy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mercy Mercy:

(covay/miller)

Have mercy, have mercy, baby
Have mercy, have mercy on me
Well i went to see the gypsy
To have my fortune read she said "man, your baby gonna leave you
Her bags are packed up under the bed,"
That’s right

Have mercy, have mercy, baby
Have mercy, have mercy on me
But if you leave me baby
Girl if you put me down
I’m gonna make it to the nearest river child
And jump overboard and drown
That’s right

Have mercy, have mercy, baby
Have mercy, have mercy on me
I said hey hey baby, hey hey now
What you trying to do
Hey hey baby, hey hey now
Please don’t say we’re through

Have mercy, have mercy, baby
Have mercy, have mercy on me
But if you stay baby
I tell you what i’m gonna do
I’m gonna work two jobs, seven days a week
And bring my money home to you
That’s right
Have mercy, have mercy, baby
Have mercy, have mercy on me
Yeah

Have mercy, have mercy, baby
Have mercy, have mercy on me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất