Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Men Who Create Fright

Lời Bài Hát Men Who Create Fright

Lời Bài Hát Men Who Create Fright


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Men Who Create Fright:

There is a place
Always in the undertow
Begging at best
Hollow culture
When you exist
Are you observable?
When you resist
Are you approachable?
When you pretend
Are you unreadable?
The unspeakable must settle
On your spy frame mind
The reason you came here
Is the reason you flee
Always to the same place

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất