You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Man Research (Clapper)

Lời Bài Hát Man Research (Clapper)

Lời Bài Hát Man Research (Clapper)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Man Research (Clapper):

this is the breakfast club!

bring me coffee in the know
see the taffu on the send
i got sunshine, i got you
there’s nothing, nothing life can do -oh -oh-oh

yeah yeah, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
(you’re the hero, you’re the hero)

bring me junkie in the love
he said nothing in the tongue
to kill the model from my door, oh yeah
to kill the model from my door

[Chorus]

to kill the model from my door
to kill the model from my door
from my door
from my door

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất