"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Man Made

Lời Bài Hát Man Made

Lời Bài Hát Man Made


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Man Made:

Man made machines make music for the man.
Now machines make music while the man makes plans.
A second generation, a generation lost,
While the man prepares for the holocaust.

Man made machines to control the days,
Now machines control while the man obeys.
A second generation, a generation lost
While machines prepare for the holocaust.

Typed by john manfreda

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất