Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân.

Make It Right

Lời Bài Hát Make It Right

Lời Bài Hát Make It Right


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Make It Right:

I know that I want you
I know that I need you
But I can’t pretend that
This’ll make it right

You whisper your name
But I can’t hear you
Don’t leave me behind
Lend me your hand

I can feel them
I think they’re closing in
Don’t leave me behind
Lend me your hand

Let me feel you
By my side
Be where I can hear you
I long to feel

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất