Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Magnolia Simms

Lời Bài Hát Magnolia Simms

Lời Bài Hát Magnolia Simms


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Magnolia Simms:

By michael nesmith

Love to me is blue-eyed and blonde.
Oh, that’s sweet magnolia.
Apple pie on the window still warm.
That’s my sweet magnolia

Walking under a sky that’s so blue
After rain has fallen.
When she’s walking so close by my side
My troubles seem to just run and hide.

[la-dee, da-dum, etc.]

Well, walking under a sky that’s so blue
After rain has fallen.
When she’s walking so close by my side
My troubles seem to just run and hide.

Magnolia simms is my little doll.
I can’t live without her.
For if she goes my world will just fall.
Stay with me, magnolia.
[sound of record skipping]
Stay with me, magnolia.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất