Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Magic Dance

Lời Bài Hát Magic Dance

Lời Bài Hát Magic Dance


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Magic Dance:

You remind me of the baby
What baby? baby with the power
What power? power of voodoo
Who do? you do
Do what? remind me of the baby

I saw my baby, crying hard as babe could cry
What could i do
My baby’s love had gone
And left my baby blue
Nobody knew

What kind of magic spell to use
Slime and snails
Or puppy dogs’ tails
Thunder or lightning
Then baby said
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Put that baby spell on me
Jump magic, jump (jump magic, jump)
Jump magic, jump (jump magic, jump)
Put that magic jump on me
Slap that baby, make him free

I saw my baby, trying hard as babe could try
What could i do
My baby’s fun had gone
And left my baby blue
Nobody knew

What kind of magic spell to use
Slime and snails
Or puppy dog’s tails
Thunder or lightning
Then baby said
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Put that baby spell on me
Jump magic, jump (jump magic, jump)
Jump magic, jump (jump magic, jump)
Put that magic jump on me
Slap that baby, make him free
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Jump magic, jump (jump magic, jump)
Jump magic, jump (jump magic, jump)
Put that baby spell on me (ooh)

You remind me of the baby
What baby? the baby with the power
What power? power of voodoo
Who do? you do
Do what? remind me of the baby

Dance magic, dance, ooh ooh ooh
Dance magic, dance magic, ooh ooh ooh
Dance magic

What kind of magic spell to use
Slime and snails
Or puppy dog tails
Thunder or lightning
Something frightening

Dance magic, dance
Dance magic, dance
Put that baby spell on me
Jump magic, jump
Jump magic, jump
Put that magic jump on me
Slap that baby make him free
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Jump magic, jump (jump magic, jump)
Jump magic, jump
Put that magic jump on me
Slap that baby
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic
Slap that slap that baby make him free
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)
Dance magic, dance (dance magic, dance)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất