Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Made To Lie

Lời Bài Hát Made To Lie

Lời Bài Hát Made To Lie


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Made To Lie:

It’s late again
Across the bar her night just began
Her search will end
She spots her tonight friend, but then
She’s been made to lie
She’s out of the airwaves and into the spotlight
She can’t make it right
There’s got to be some way to bring back her first sight
She woke up alone
While he slept she took off for home
Left a note by the phone
No number or name to be shown, but then
She’s been made to lie
She’s out of the airwaves and into the spotlight
She can’t make it right
There’s got to be some way to bring back her first sight
Day to night
Never ending fight
Trapped forever alone
She’s been made to lie
She’s out of the airwaves and into the spotlight
She can’t make it right
There’s got to be some way to bring back her first sight

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất