Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Love Star

Lời Bài Hát Love Star

Lời Bài Hát Love Star


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Love Star:

Cindy walker

Love star, oh star of love have you forgotten me?
I’m so lonely for someone to love
Love star, oh star of love look down so you may see
Someone for me like i’m dreaming of

You see because my heart is shy
Somehow love has passed me by
And noone knows how much i cry
When i’m all alone for a love of my own

Love star, they say for every heart a love star shines
So please, please shine for mine and let me find my love.

You see because my heart is shy
Somehow love has passed me by
And noone knows how much i cry
When i’m all alone for a love of my own

Love star, they say for every heart a love star shines
So please, please shine for mine and let me find my love.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất