Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Louie Louie

Lời Bài Hát Louie Louie

Lời Bài Hát Louie Louie


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Louie Louie:

Louie louie, oh baby, i gotta go.
Yi-yi-yi-yi-yi
Louie louie, oh baby, i gotta go.

A fine girl, who waited for me.
I catch a ship across the sea.
I sailed the ship all alone.
I wondered when i’m gonna make it home.

Louie louie, oh baby, i gotta go.
Yi-yi-yi-yi-yi
Louie louie, oh baby, i gotta go.

Three nights and days i sailed the sea.
I think of the girl constantly.
On the ship, i dream she there.
I smell the rose that’s in her hair.

Louie louie, oh baby, i gotta go.
Yi-yi-yi-yi-yi
Louie louie, oh baby, i gotta go.

I see jamaican moon above.
See the girl i’m thinking of.
I take her in my arms and then
Say i’ll never leave again.

Louie louie, oh baby, i gotta go.
Yi-yi-yi-yi-yi
Louie louie, oh baby, i gotta go.

Oh, i gotta go now.
Uh-huh i gotta go.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất