Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Losing You

Lời Bài Hát Losing You

Lời Bài Hát Losing You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Losing You:

(orbison-dees)

Teardrops tell me that i’m losing you
Lost and lonely and i’m losing you
Dreams remind me that i’m losing you
Heartaches find me and i’m losing you

If you could forget that love affair
I wonder
If you could how much would you still care

It’s no use now for i’m losing you
No excuse now yes i’m losing you
I love you much more than yesterday
In sorrow
I love you less than tomorrow
I love you with all my love today
But i guess i threw your love away
I’m losing you
What can i do?
I don’t want to but i’m losing you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất