Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Live It Up

Lời Bài Hát Live It Up

Lời Bài Hát Live It Up


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Live It Up:

Your old lover’s lying in the gutter
He used to be such an all night strutter
"Oh, my heart," I heard him mutter
"Oh, my dear, it seems to flutter"
Ah, ah
It’s so hard to say "No"
When the deck is stacked to only go slow
It’s easy sweet to live it up
An easy street when you’ve had enough
Ah, ah

Darkened night, splashing light
Soft and white and so polite
Let him in, beneath the rim
Beneath the skin, your next of kin
Cleansing fire, funeral pyre
Broken wire grown inside her
Secret hush, swollen rush
It’s soft and plush, it’s so plush

You know it’s so passe
To sleep without you every day
So easy to do your stuff
So easy to live it up
Ah, ah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất