Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Let’s Have A Party

Lời Bài Hát Let's Have A Party

Lời Bài Hát Let’s Have A Party


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Let’s Have A Party:

(phil baxter)

Some people like to rock
Some people like to roll
Their movin’ and grovin’
Satisfy my soul

Let’s have a party
Let’s have a party
Let’s send them to the store
Let’s buy some more
Let’s have a party tonight

I’ve never kissed a bear
I’ve never kissed a goose
I shake a chicken in the middle of the room

Let’s have a party
Let’s have a party
Let’s send them to the store
Let’s buy some more
Let’s have a party tonight

Now honky tonky joe
Is knocking at the door
Bring him in fill him up
Set ’em on the floor

Let’s have a party
Let’s have a party
Let’s send them to the store
Let’s buy some more
Let’s have a party tonight

Let’s have a party
Let’s have a party
Let’s send them to the store
Let’s buy some more
Let’s have a party tonight

I’ve never kissed a bear
I’ve never kissed a goose
I shake a chicken in the middle of the room

Let’s have a party
Let’s have a party
Let’s send them to the store
Let’s buy some more
Let’s have a party tonight
Have a party tonight
Have a party tonight

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất