Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Let Me Cry

Lời Bài Hát Let Me Cry

Lời Bài Hát Let Me Cry


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Let Me Cry:

(tony mary/buffy lawson)

I don’t want your simpathy
I can’t believe you’re telling me
That you don’t love me anymore
You say that we can still be friends
And in time my heart will mend
Well that ain’t what i’m looking for

So let me cry by myself
’cause these tears will help to wash away the pain
I know in time they will dry
But for now please go away and let me cry

Tell me is there someone new
That you’ve given your love to
Or is it something that i’ve done
Don’t think i’ll ever understand
We could come this far and then
You could leave me here alone
And…

Let me cry by myself
’cause these tears will help to wash away the pain
I know in time they will dry
But for now please go away and let me cry

I know in time they will dry
But for now please go away and let me cry
But for now please go away and let me cry

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất