Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Legalise It

Lời Bài Hát Legalise It

Lời Bài Hát Legalise It


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Legalise It:

Legalise it, yeah, yeah,
Don’t criticise it
Legalise it, yeah, yeah,
And i will advertise it
Some of them call it tambi
Some of them call it deh weed
Some call it marijuana
Some of them call it ganja
Every man got to legalise it, yeah, yeah,
Don’t criticise it
Legalise it, yeah, yeah,
And i will advertise it
Singers smoke it
And players of instruments too
Legalise it, yeah, yeah
That’s the best thing you can do
Doctors smoke it, nurses smoke it
Judges smoke it, even the lawyer to
So you’ve got to legalise it, yeah, yeah
Don’t criticise it
Legalise it, yeah, yeah,
And i will advertise it
Politicians smoke it, and their children too
Policeman smoke it, when them a steal it from you
We’ve got to legalise it, yeah, yeah
Don’t criticise it
Legalise it, yeah, yeah,
And i will advertise it

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất