Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Lay Down

Lời Bài Hát Lay Down

Lời Bài Hát Lay Down


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Lay Down:

It’s a cold, cold world
That we walk in through.
Lay down the burden of your heart.
But it’s warm as toast
Walking two by two,
Lay down the burden of your heart.

Lay down the burden of your heart.
I know you’ll never miss it.
Show your daddy where it hurts,
And let your daddy lift it.

It’s a fine, fine line
Betwixt love and hate.
Why, it’s tough to tell the two apart.
But you know it’s love
That he offers you.
Lay down the burden of your heart.

Lay down the burden of your heart.
I know you’ll never miss it.
Ohh-ohh, show your daddy where it hurts,
And let your daddy lift it.

Lay down the burden of your heart.
I know you’ll never miss it.
Ohh-ohh, show your daddy where it hurts,
And let your daddy lift it.

Ohh-ohh, show your daddy where it hurts,
And let your daddy lift it.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất