Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

La-la Means I Love You

Lời Bài Hát La-la Means I Love You

Lời Bài Hát La-la Means I Love You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát La-la Means I Love You:

Many loves have come to you
With a line that wasn’t true
And then you passed them by, (passed them by)
While you’re in the center ring,
And their lines don’t mean a thing,
Why don’t you let me try? (let me try)
I don’t have a diamond ring
I don’t even know what song to sing,

All i know is
La la la la la la la la la
Means i love you

All i know is
La la la la la la la la la
Means i love you

If there ever was a love
That i needed in this world
You are the one for me (one for me)
Let me hold you in my arms
Thrill you with my charms
Darling, then you’ll see, (you will see)
The things that i’m saying are true
And the way i’ll explain them to you
Listen to me,

La la la la la la la la la
Means i love you
La la la la la la la la la
Means i love you

Things i am saying are true
And the way i explain it to you
Yes to you,
Listen to me,

La la la la la la la la la
Means i love you

La la la la la la la la la
Means i love you

(repeat, etc.)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất