Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Kissing You

Lời Bài Hát Kissing You

Lời Bài Hát Kissing You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Kissing You:

And i can’t believe it’s real
I can’t believe it’s you
Can’t believe it’s happening
Can’t believe it’s true
And i can’t believe that you are here with me
And i am here with you

Softly kissing you
Forever kissing you
Kissing you

And i can’t believe my eyes
I don’t know what to do
Can’t believe you are mine
Nor that i’m lying here with you
And i can’t believe you’re making love with me
And i’m making it with you

Softly kissing you
Forever kissing you
Kissing you

Through the night
I feel fire
And there’s nothin but you in my mind
As you quench me all of my desires
And i melt in ecstasy

And i can’t believe it’s real
Can’t believe it’s true
Can’t believe that you chose me
When i was choosing you
And i can’t believe that you are here with me
And i am here with you

Softly kissing you
Forever kissing you
Oh gently kissing you
Kissing you
Kissing you
Kissing you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất