Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Kiss Me On My Neck

Lời Bài Hát Kiss Me On My Neck

Lời Bài Hát Kiss Me On My Neck


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Kiss Me On My Neck:

I want somebody to walk up behind me
And kiss me on my neck and breathe on my neck
I want somebody to walk up behind me
And kiss me on my neck and breathe on my neck

Been such a long time
I forgot that I was fine
Just kiss me on my neck and breathe on my neck
I want somebody to walk up behind me
And kiss me on my neck and breathe on my neck

If you want to feel me
Better be divine
Bring me water, water for my mind
Give me nothin
Breathe love in my air
Don’t abuse me
Cause these herbs are rare

If you want to feel me
Better be divine
Bring me water, water for my mind
Give me nothin
Breathe love in my air
Don’t abuse me
Cause these herbs are rare

If you want too feel me baby
Better be divine
Bring me water for these flowers
Growing out my mind

Give me nothin’ just be gentle
Breathe love in my air
Use me, don’t abuse me, love me
Cause these herbs are rare

If you want to feel me
Better be divine
Bring me water, water for my mind
Give me nothin
Breathe love in my air
Don’t abuse me
Cause these herbs are rare

If you want to feel me
Better be divine
Bring me water, water for my mind
Give me nothin
Breathe love in my air
Don’t abuse me
Cause these herbs are rare

If you want to feel me
Better be divine
Bring me water, water for my mind
Give me nothin
Breathe love in my air
Don’t abuse me
Cause these herbs are rare

I want somebody to walk up behind me
And kiss me on my neck and breathe on my neck
I want somebody to walk up behind me
And kiss me on my neck and breathe on my neck

Been such a long time
I forgot that I was fine
Just kiss me on my neck and breathe on my neck
I want somebody to walk up behind me
And kiss me on my neck and breathe on my neck

[breakdown till end]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất