Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

King of the Road

Lời Bài Hát King of the Road

Lời Bài Hát King of the Road


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát King of the Road:

Trailers for sale or rent
Rooms to let, fifty cents
No cars no pool no pets
I ain’t got no cigarettes
It takes four hours of pushin’ broom
To buy a four-by-twelve two-bit room
I’m a man of means, by no means

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất