Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Keep Me Comin’

Lời Bài Hát Keep Me Comin'

Lời Bài Hát Keep Me Comin’


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Keep Me Comin’:

I know what you’re like, you’re not sleepin’ at night
I know you’re losing control, I know your plans
Where you’re keeping your hands, I know it’s taking its toll
Sweet little innocent girl, making your way in this world
Something you’re feeling tonight tells you
what’s wrong and what’s right
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ (keep me comin’)
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ babe (keep me comin’)
Hands on my shoulders now, you’re getting bolder,
your fears are slipping away
Each little bite lets me know that you’re ripe,
you’re thinking maybe you’ll stay
Now that you’re burning to know, how far you’re willing to go
Now that it’s under your skin, now that you’re lettin’ me in
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ (keep me comin’)
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ babe (keep me comin’)
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ (keep me comin’)
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ babe (keep me comin’)
Ooh yeah, comin’, comin’
Ooh yeah, right here, right now
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ (keep me comin’)
You gotta keep me comin’ (keep me comin’),
keep me comin’ babe (keep me comin’)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất