Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa

KB

Lời Bài Hát KB

Lời Bài Hát KB


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát KB:

Hey!

From a [promise], yeah
In ???
From your [teen] years
Throw one down

Hey!

Real [time]
Out of sync
From your [teen] years
Throw one down

Hey!

??? for kickin’ it out [4X]

Real [time]
Out of sync
From your [teen] years
Throw one down

Out of sync
Is out of sync

From a [promise]
Throw one down

??? for kickin’ it out [4X]

Real [time]
Out of sync
From a [promise]
Throw one down

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất