Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba.

Johnny Johnny Johnny

Lời Bài Hát Johnny Johnny Johnny

Lời Bài Hát Johnny Johnny Johnny


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Johnny Johnny Johnny:

Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
He’s the best boy in the town
He’s good at bowling, man
He’s the best boy in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!
Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
He’s the nicest boy in the town
He’s good at archery
He’s the nicest boy in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!

Hee hee ha ha ho ho ho
He’s the coolest boy! ha!

Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
He’s the cleanest boy in the town
He’s good at dominoes
He’s the cleanest in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!

Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
Johnny johnny johnny johnny he’s a regular boy
He’s the nicest boy in the town
He’s real good at ping pong
He’s the nicest boy in the town
Yeah yeah yeah yeah yeah!

Hee hee ha ha ho ho ho
He’s the coolest boy! ha!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất