Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

John The Revelator

Lời Bài Hát John The Revelator

Lời Bài Hát John The Revelator


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát John The Revelator:

Tell me who’s that writin’, john the revelator
Tell me who’s that writin’, john the revelator
Tell me who’s that writin’, john the revelator
Wrote the book of the seven seals

Who’s that writin’ (john the revelator)
Who’s that writin’ (john the revelator)
Who’s that writin’ (john the revelator)
He wrote the book of the seven seals

(o yes, tell me who’s that writin’) john the revelator
(tell me who’s that writin’) john the revelator
(tell me who’s that writin’) john the revelator
Wrote the book of the seven seals

Look, god walked down the hill one day
Called adam by his dame
And adam wouldn’t answer
’cause he was naked and ashamed

(tell me who’s that writin’) john the revelator
(tell me who’s that writin’) john the revelator
(tell me who’s that writin’) john the revelator
Wrote the book of the seven seals

You know christ (christ) had twelve apostels (spirit willing)
Three he layed away (o but the flesh was weak)
He said watch me while i walked (ooh)
While i go out and prey

Listen

Well christ rose on easter morning (hallelujah)
Mary mother came down to see (the resurrection)
He said go and tell my disciples (ooh)
To meet me in galilee

Yes

Who’s that writin’ (john the revelator)
Who’s that writin’ (john the revelator)
Who’s that writin’ (john the revelator)
Wrote the book of the seven seals
He wrote the book of the seven seals (ooh)
Yeah, yes he did

Tell me why i’m shouting (john the revelator)
Tell me why i’m shouting (john the revelator)
Tell me why i’m shouting (john the revelator)
(wrote the book of the seven seals)

Tell me what i’m shouting (john the revelator)
Tell me what i’m shouting (john the revelator)
Tell me what i’m shouting (john the revelator)
(wrote the book of the seven seals)

(the revelation of jesus) you know i thought i was a policeman
(the revelation of jesus) an officer of the law
(the revelation of jesus) but then i had a revelation
(the revelation of jesus) because of what i saw
(the revelation of jesus) the air was always so gluemy
(the revelation of jesus) every day was dull and grey
(the revelation of jesus) but now i see very clearly
(the revelation of jesus) o, o, o, o happy day
(the revelation of jesus) jesus
(jesus) jesus
(jesus) jesus
(jesus) jesus
(jesus) jesus
(jesus) my god my god
(jesus) jesus
(jesus) jesus
(the revelation of jesus) my my my my my my
(jesus) my my my my
(jesus) my my my my my my my my
(jesus) my my my my my god
(jesus) yeah yeah
(jesus) my my my my my god
(the revelation of jesus) o…
John the revelator

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất