Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

John, John (let’s Hope For Peace)

Lời Bài Hát John, John (let's Hope For Peace)

Lời Bài Hát John, John (let’s Hope For Peace)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát John, John (let’s Hope For Peace):

John, oh, john,
John,
Let’s hope for peace.

Oh, john, let’s hope for peace.

John, oh, john,
Let’s hope for peace,
Let’s hope for peace,
Let’s hope for peace,
Peace, peace, peace.

Oh, john, oh, john, john, john,
Oh, john,
John,
Oh, oh, john, john, john,
John, john, john, john, john, john,
John, john, john, john, john, john, john,
Let’s hope, hope, hope, hope, hope, hope, hope for peace.

Peace –

John.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất