Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

Jingle Bells

Lời Bài Hát Jingle Bells

Lời Bài Hát Jingle Bells


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Jingle Bells:

Dashing through the snow

In a one horse open sleigh

O’er the fields we go

Laughing all the way

Bells in bobtails ring

Making spirits bright

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight

Jingle bells

Jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells

Jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất