Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Jack the Ripper

Lời Bài Hát Jack the Ripper

Lời Bài Hát Jack the Ripper


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Jack the Ripper:

I got a woman
She rules my house with an iron fist
I got a woman
She rules my house with an iron fist
She screams out Jack the Ripper
Every time I try to give that girl a kiss

I got a woman
She strikes me down with a fist of lead
I got a woman
She strikes me down with a fist of lead
We bed in a bucket of butcher’s knives
A awake with a hatchet hanging over my head

Well you know the story of the viper
It’s long and lean with poison tooth
Yeah, you know the story of the viper
It’s long and lean with poison tooth
Well they’re hissing under the floorboards
Hanging down in bunches from my roof

I got a woman
She just hollers what she wants from where she is
I got a woman
She just hollers what she wants from where she is
She screams out Jack the Ripper
Every time I try to give that girl a kiss

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất