Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao

It Could Be You

Lời Bài Hát It Could Be You

Lời Bài Hát It Could Be You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát It Could Be You:

Who’s the one to knock me over
Who’s the one to take me by surprise
Who’s the one who’s out to get me
Who will share my fantasy tonight

It could be you, it could be me
It could be anyone
It could be you, it could be me
It could be you, it could be anyone

Do you really know the story?
Have you really come to see the band?
Can you reach out for the glory?
Can you feel the nearness of my hand?

It could be you, it could be me
It could be anyone

If you look a little harder
You can see we’re really all the same
And if you look a little deeper
Can’t you see it’s really all a game?

It could be you, it could be me
It could be anyone
It could be you, it could be me
It could be you, it could be anyone

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất