Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Island Of Forgotten Lovers

Lời Bài Hát Island Of Forgotten Lovers

Lời Bài Hát Island Of Forgotten Lovers


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Island Of Forgotten Lovers:

I am sailin’ on away, on heartbreak bay,
To the island of forgotten lovers!
Since my best friend an’ you, became untrue
There’s nothin’ else for me to do!

There are no chains to hold a love grown cold,
That’s what your heart soon discovers!
So, i am sailin’ on away, on heartbreak bay,
To the island of forgotten lovers! ( . . . lovers, forgotten love! )

And i will stay away ( i will stay away!! ) until the day
My broken heart recovers!
But now i’m sailin’ on away, on heartbreak bay,
To the island of forgotten lovers!

. . . to the island of forgotten lovers!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất