Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

Is She The Only Girl In The World

Lời Bài Hát Is She The Only Girl In The World

Lời Bài Hát Is She The Only Girl In The World


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Is She The Only Girl In The World:

Is she the only girl in the world,
That you will always love and adore,
Look just as good to you in the morning,
As she did the night before?

Out of a hundred million or two,
Is she the only one for you?
If she’s the only girl in the world,
Come rain or shine,
Then she’s a girl like mine!

< instrumental break >

Out of a hundred million or two,
Is she the only one for you?
If she’s the only girl in the world,
Come rain or shine,
Then she’s a girl . . .
Like mine!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất