Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

I’m So Young

Lời Bài Hát I'm So Young

Lời Bài Hát I’m So Young


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’m So Young:

I have a girlfriend
She says i’m her only one
We wanna get married
But we’re so young
So young
Can’t marry no one
They say our love is
Just a teenage affection
But no one knows
Our hearts’ direction

So young
Can’t marry no one
I’m i’m i’m so young
I’m i’m i’m so young
I’m i’m i’m so young
Can’t marry no one, no one

Pretty soon now
I’ll go to sea
Their mother’s baby
Will have seen the last of me
So young
Can’t marry no one, no one

Can’t marry no one
Can’t marry no one
Can’t marry no one
Can’t marry no one
Can’t marry no one
Can’t marry no one

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất