Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

I’ll Do Anything

Lời Bài Hát I'll Do Anything

Lời Bài Hát I’ll Do Anything


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’ll Do Anything:

(m. crenshaw)

I gotta send a message
Gotta send it to your heart from mine
I even wrote you a letter
I know there’s no real harm in trying
I’ll play the fool resignedly
If it’s what i have to do
’cause you mean a lot to me
I’ll do anything for you
You took a chance on something
You took a chance and now you’ll see
It’s gotta fall on someone
What’s gotta be is gonna be
But let’s not talk about it
We’ve got better things to do
Unless you want to talk about it
I’ll do anything for you yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất