Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

If You Were The Woman And I Was The Man

Lời Bài Hát If You Were The Woman And I Was The Man

Lời Bài Hát If You Were The Woman And I Was The Man


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát If You Were The Woman And I Was The Man:

If you were the woman and i was the man
Would i send you yellow roses?
Would i dare to kiss your hand?
In the morning would i caress you
As the wind caresses the sand,
If you were the woman and i was the man?

If i was the heart and you were the head
Would you think me very foolish
If one day i decided to shed
These walls that surround me
Just to see where these feelings led,
If i was the heart and you were the head?

If i was the woman and you were the man
Would i laugh if you came to me
With your heart in your hand
And said, "i offer you this freely
And will give you all that i can
Because you are the woman
And i am the man?"

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất