"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

I Will Not Stop Fighting

Lời Bài Hát I Will Not Stop Fighting

Lời Bài Hát I Will Not Stop Fighting


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Will Not Stop Fighting:

Writers: leo sayer & frank farrell

Oh i can see the sadness in your eyes
You shouldn’t ever have to cry
I will put you back on your feet again
If you’ll let me try
Oh i will not stop fighting for you
Until the day i die

Oh they know how to shatter your dreams
But this time they’ve really gone to extremes
They just don’t give a damn about you and me babe
But we will not stop fighting
Until they set us free

A change of heart
Leads to
A change of mind
We shouldn’t be here wishing
For a change of time
I remember when we were just starting out
Your world was lonely needed mine
So i will not stop fighting for you
Until i run out of time

Oh and i want to stay this close to you
And i don’t want to stop; no until you feel happy too
No one else will understand what we’re going through
But i will not stop fighting
Until you stop fighting too

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất